Bao bố không phải là động từ - AN Chi

Tác giả: An Chi:Đã đăng trên Thanh nhiên ngày Chủ nhật 9-4-2021. Tôi lấy nhan đề là "Bao bố không phải là động từ" nhưng biên tập viên sửa thành "Bao bố không dùng để vây ráp". Có chứ. Các bạn cứ đọc thử xem.Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét