Đối phó với hầm ngầm thế nào

Chiến sự diễn ra, bên mạnh với khí tài, vật lực áp đảo, bên yếu dùng địa lợi để đánh du kích. Cụ thể dùng hệ thống địa đạo để ẩn mình xuất quỷ nhập thần

Có ý kiến cho rằng nên bơm nước vào hệ thống địa đạo

theo tôi thì có cách đơn giản hơn nhiều, đó là bơm khói.

Ở quê tôi bắt chuột đồng bằng cách quạt khói rơm vào hang, khói ra đầu nào thì bịt đầu đó. Rất đơn giản

Với công nghệ hiện đại, việc tạo ra vài triệu m3 khói và bơm vào hệ thống địa đạo đơn giản và chi phí rẻ hơn nhiều so với việc bơm nước vào, chưa kể khói thì không bị tiêu hao do thấm, dễ phát hiện đầu ra quá nhiều. Các nhà quân sự thử thử xem